Voorwaarden

Inschrijving en betaling Nationaal Projectorkest 2019: 

 • Indien de deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden kan hij/zij zich inschrijven voor een project.
 • Onder ‘inschrijving’ wordt verstaan het aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website EN het voldoen van de betaling van de deelnemersbijdrage binnen twee weken na definitief plaatsingsbericht van de organisatie.
 • De deelnemer betaalt een bijdrage van € 165,00. Betaling geschiedt in 1 termijn, tenzij anders afgesproken met de organisatie. De betaling dient uiterlijk 2 weken na het definitieve plaatsingsbericht van de organisatie te zijn voldaan, doch uiterlijk voor 1 mei 2019.
 • Betalingen dienen plaats te vinden op een bankrekening t.n.v. M.M. Wijnker te Deventer, onder vermelding van “NaPO 2019 + je naam″. Het rekeningnummer ontvang je per e-mail in het plaatsingsbericht.
 • Indien een deelnemer zich na 1 mei 2019 voor het project afmeldt, zal er geen restitutie van de deelnemersbijdrage plaatsvinden, tenzij er sprake is van overmacht (ernstige familiezaken/ziekte) of indien (na overleg met de organisatie) zelf een geschikte vervanger is geregeld.
 • Selectie tot deelname zal plaatsvinden door de organisatie in overleg met de dirigent en geschiedt mede op basis van inschrijvingsvolgorde, muzikale niveau, orkestervaring en leeftijd.
 • Het Nationaal Projectorkest behoudt zich het recht voor om deelnemers alsnog uit te sluiten van deelname aan het project indien aan een of meerdere voorwaarden niet wordt voldaan.

Overige voorwaarden:

 • Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij een goede zelfdiscipline heeft t.a.v. het instuderen van de te spelen werken en dat hij/zij zich goed voorbereidt. Dit betekent dat je de muziek thuis hebt geoefend vóór de inzeepdag begint(!).
 • Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij alle repetities aanwezig is.
 • Deelnemers krijgen een e-mail met een link naar de bladmuziek om in PDF-vorm te downloaden. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het uitprinten van de bladmuziek. Dit zijn studiekopieën en deze zijn enkel voor eigen gebruik tijdens het betreffende project.
 • Het Nationaal Projectorkest is niet aansprakelijk voor schade/diefstal van instrumenten of andere eigendommen. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. Er wordt geen collectieve muziekinstrumenten-verzekering afgesloten.
 • Deelnemers zullen zich netjes gedragen in de gehuurde gebouwen. De regels en instructies van de organisatie dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Het huisreglement van de gehuurde gebouwen dient altijd nageleefd te worden.
 • Het is niet toegestaan te roken of eigen alcoholische versnaperingen mee te nemen in de gehuurde gebouwen. Tevens is het meebrengen en/of gebruiken van geestverruimende middelen verboden in en om de gehuurde gebouwen.
 • De organisatie zal zorgdragen voor alle noodzakelijke faciliteiten en voorzorgsmaatregelen om het project veilig en aangenaam te laten verlopen.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om alle deelnemers een leuk en gezellig project te kunnen bieden en om de organisatie en het orkest te beschermen tegen onverwachte zaken. De organisatie zal toezien op naleving van deze algemene voorwaarden.